A hangsúlyok jelölésrendszere

Írott jelölés Számítógépes jelölés Elnevezés
×××
BN1 (gyenge) betűtípus gyenge szakaszhangsúly
×××
BN2 (szakasz) betűtípus közepes szakaszhangsúly
×××
BN3 (emelt) betűtípus emelt erejű szakaszhangsúly
×××
BN4 (mondat) betűtípus fő-, mondathangsúly
^
 ^ – Kúpos ékezetjel (AltGr+3) szókapcsolás
\
 \ – Fordított perjel (AltGr+Q) rövid szünet
|
 | – Elválasztójel (AltGr+W) átlagos, sima szünet
#
 # – Kettőskereszt (AltGr+X) hosszú szünet

A hangsúlyok jelöléséhez szükséges betűkészlet letöltéséről és telepítéséről a Betűkészlet menüpontban tájékozódhat.

Fontosabb szabályok a Beszélni nehéz! helyes jelöléséhez

A jelölések, használatuk

  • Hangsúlyok
    A babona, miszerint minden kimondott mondatunk minden egyes szavának első szótagja hangsúlyos, természetesen nem igaz. Rögvest megbizonyosodhatunk arról, hogy melyik változat a helyes, ha „eldöcögtetjük” a következő mondatot:

    Az ember nem nyelhet le egy falatot se.