Általános információk

A társadalomba való bekapcsolódásuk első szintje a beszéd elsajátítása. A beszéd, eredeti természete szerint: hangos. Az írás és olvasás csodálatos találmány, de másodlagos fejlemény. Az elsődleges és teljes hatású az élőbeszéd, a hangzó szó; amelyet sok fontos üzenetrésztől megfoszt az írás.

Ez a felismerés indította Péchy Blankát, az akkor már ismert és sikeres színésznőt és versmondót, a Kazinczy-alapítvány életrehívóját arra, hogy országos ifjúsági kiejtési versenyeket indítson. Célja az írók és tanulmányszerkesztők szövegeinek értő és értető tolmácsolása volt. Ennek segítésére Beszélni nehéz! című könyvében Péchy Blanka vallomást tett kínlódásairól és erőfeszítéseiről.

Az így kezdeményezett szakkörmozgalom – számos felnőttet is magához vonzva – harmincegy évig működött a Magyar Rádió Kossuth adójához kapcsolódva. Most a Magyar Katolikus Rádió hullámhosszán kéthetente szombaton 14 órakor Szóról – szóval igyekszünk megmutatni, hogy beszélni nem is olyan nehéz.

A műsor szerkesztői: Kerekes Barnabás és Kovács Zsuzsa.
Alapító szerkesztője: Deme László.

A műsor ímélcíme, amelyre a feladványok megoldásait is várjuk:
.

Adásidő: 2 hetente szombaton 13:04-kor
Ismétlés: vasárnap 5:00-kor

A műsor indulása: 2007.09.22.
Kategória: néprajzi és anyanyelvi műsorok
A műsort készíti: Kulturális szerkesztőség
Kerekes Barnabás –szerkesztő
Kovács Zsuzsa – szerkesztő
Gerbei Anita – munkatárs